Arvonnan säännöt 11.12

KILPAILUSÄÄNNÖT

1. Järjestäjä

Dagsmark Petfood, Suomi (tästedes ”järjestäjä”)

2. Osallistuminen

Kilpailuun osallistuminen on vapaaehtoista, eikä vaadi tuotteiden tai palveluiden ostamista. Kilpailuun ja palkinnon arvontaan voivat osallistua kaikki 18-vuotiaat tai sitä vanhemmat. Alle 18-vuotiaat voivat osallistua huoltajan luvalla. Kilpailuun eivät saa osallistua kilpailun suunnitteluun ja järjestämiseen osallistuneiden yritysten henkilökunta tai heidän perheenjäsenensä.

3. Kilpailuaika

Kilpailuun voi osallistua 11.12.2023. Kilpailuajan jälkeen jätettyjä kommentteja ei oteta huomioon. Osallistujat ovat vastuussa kommenteista koko kilpailun ajan. Järjestäjä ei ole vastuussa mistään teknisestä tai inhimillisestä virheestä kilpailun ajan.

4. Osallistujan vastuu

Osallistuja vakuuttaa olevansa 18-vuotias tai vanhempi tai osallistuvansa huoltajan luvalla, ja omistaa kaikki oikeudet lähetettyihin kommentteihin.

5. Voittajan valitseminen

Voittaja arvotaan kaikkien niiden kilpailijoiden joukosta, jotka ovat jättäneet kilpailupostauksen ohjeiden mukaisen kommentin tiettyyn Facebook tai Instagram -päivitykseen. Voittajaan ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Voittajan nimeä ei julkaista nettisivulla. Osallistumisajan ulkopuolella jätetyt kommentit jätetään huomioimatta. Järjestäjä ei ole vastuussa teknisistä ongelmista, joita internetyhteysongelmat (kuten palvelimen toimintahäiriö) saattavat aiheuttaa osallistumisaikana.

6. Palkinnot

Jaamme yhden (1) palkinnon. Voittaja saa 50 euron arvoisen lahjakortin Tyylivoitto-nettikauppaan. Järjestäjä on yhteydessä voittajaan suoraan Facebookissa tai Instagramissa yksityisviestillä, ja osapuolet sopivat palkinnon toimittamisesta.

7. Rajoitukset

Palkinto ei ole vaihdettavissa rahaksi. Järjestäjällä on oikeus mitätöidä tai kumota kaikki sääntöjä rikkovat kommentit, tai muuten vilpillisesti jätetyt kommentit.

8. Miten osallistua kilpailuun

Jätä kommentti tiettyyn julkaisuun Facebookissa tai Instagramissa osallistuaksesi.

9. Ei ostovelvollisuutta

Et ole velvoitettu ostamaan tuotteita tai palveluja osallistuaksesi kilpailuun.

10. Rajoitukset

Järjestäjä pidättää oikeudet järjestää uusi palkinnonjako, mikäli voittajaan ei ole saatu yhteyttä viikko kilpailun päättymisen jälkeen. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai tuotteiksi. Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin vahinkojen varalta. Voittaja on vastuussa lisäkustannuksista, joita palkinnon vastaanottamisesta voi aiheutua, mukaan lukien palkintoon liittyvät kulut, joita ei ole mainittu 5. osiossa.

11. Järjestäjän vastuu

Järjestäjän vastuu koskien osallistujia ei ylitä näissä kilpailusäännöissä mainittua palkinnon arvoa. Voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta koskien kilpailuun osallistumista tai palkinnon vastaanottoa. Järjestäjä ei ole vastuussa mistään vauriosta tai vahingosta, jotka ovat seurausta kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon lunastamisesta.

12. Verot

Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä luetelluista palkinnosta.

13. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Osallistujat suostuvat noudattamaan sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä koskien kilpailua.

14. Henkilötiedot ja julkaisuoikeudet

Osallistujien henkilötietoja käytetään noudattaen Suomen lakia. Osallistumalla tähän kilpailuun osallistuja antaa järjestäjälle luvan julkaista osallistujan nimen, kuvan tai lausunnon, ja käyttää näitä järjestäjäyrityksen markkinoinnissa ilman erillistä lupaa.

15. Ehtojen ja edellytyksien muuttaminen

Järjestäjä pidättää oikeudet muuttaa ehtoja ja edellytyksiä.
Kampanja ei ole millään tavalla Instagramin tai Metan rahoittama, tukema tai ylläpitämä.