Dagsmark on tutkitusti mahtava työpaikka 

Dagsmark on tutkitusti mahtava työpaikka 

Dagsmark on nyt Great Place to Work -sertifioitu työpaikka. Kyseessä on sekä kansallisesti että maailmanlaajuisesti maineikas tunnustus hyvästä työntekijäkokemuksesta. Dagsmark sai sertifioinnin marraskuussa 2021.

Great Place to Work perustuu puhtaasti työntekijöiden arviointiin ja kertoo näin siitä, että yritys on kiinnostunut työntekijöiden hyvinvoinnista ja haluaa kehittää yrityskulttuuriaan. Dagsmarkin työntekijöistä 100 % sanoo yrityksen olevan kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka. Tyypillisesti tämä prosenttiluku on suomalaisissa yrityksissä 62 %.

Ketterä ja tasapuolinen organisaatio

Dagsmarkin toimitusjohtaja Laura Strömberg kokee Great Place to Work -sertifioinnin erittäin tärkeänä. Se on osoitus yhteisestä onnistumisesta.

”Hyvinvoiva henkilöstö on kasvuyhtiön menestyksen kulmakiviä ja ehdoton edellytys kasvun toteuttamiselle. Sertifikaatti kertoo siitä, että olemme kaikki yhdessä onnistuneet luomaan Dagsmarkille myönteisen työskentelyilmapiirin ja laumahengen, joka motivoi ihmisiä päivittäisessä arjessa.”

Työntekijäkokemuksessa korostuvat arvostus johtoa ja työkavereita kohtaan sekä organisaation ketteryys, tasapuolisuus ja tasa-arvoisuus.

Yhteen hiileen puhaltava kulttuuri

Dagsmarkilla tehdään jatkuvasti töitä henkilöstön hyvinvoinnin eteen. Tavoitteena on työntekijöiden osaamisen ja kykyjen tukeminen sekä riittävä resurssointi nopeatempoisessa organisaatiossa.

”Kuuntelemme henkilöstöämme ja olemmekin tehneet paljon työtä toimenkuvien selkeyttämiseksi ja prosessien järkevöittämiseksi, jotta voimme toimia tehokkaasti mutta ihmisten osaaminen ja kyvyt huomioon ottaen. Tarkkailemme jatkuvasti resursointia ja uskallamme rekrytoida etupainotteisesti, kun työmäärä alkaa kasvaa nykyhenkilökunnan ajan ja resurssien yli. On tärkeää, että meillä on aina oikeat ihmiset oikeassa paikassa.”

”Olemme onnistuneet positiivisen ja yhteen hiileen puhaltavan kulttuurin luomisessa. Tämä siitäkin huolimatta, että porukka kasvaa koko ajan, eivätkä kaikki tunne toisiaan niin hyvin. Uudetkin solahtavat hyvin mukaan porukkaan ja se on varmaa, että lemmikit yhdistävät aina!”

Tutustu Great Place to Work -sertifiointiin: greatplacetowork.fi/sertifioidut/dagsmark-petfood-oy

 

Takaisin blogiin