Vastuullisuus

Meillä Dagsmarkilla vastuullisuus on syvällä toimintamme sydämessä. Meillä on oma vastuullisuusohjelma, laskemme hiilitassunjälkemme vuosittain ja olemme avoimia tuotantoprosesseistamme ja käyttämistämme raaka-aineista. Oman ympäristöjärjestelmän rakentaminen aloitettiin syksyllä 2020. Nyt Dagsmark on Ekokompassi-sertifioitu yhtiö. Kannamme vastuumme lemmikeistä, työntekijöistämme kuin ympäristöstäkin.  

KOTIMAISET RAAKA-AINEET

Kotimaisuus on meille tärkeä arvo. Tarjoamme lemmikillesi kotimaista maistuvaa ja turvallista ruokaa, jonka raaka-aineet ovat puhtaita, laadukkaita ja läheltä. Päästösäästöjä tuovat ympäristöystävällisimpien eläinperäisten proteiinien käyttö, kotimaisen elintarviketuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen ja raaka-aineiden lyhyet kuljetusmatkat.

Käytämme kotimaisia raaka-aineita aina, kun se on mahdollista. Joskus kuitenkin joudumme turvautumaan joidenkin raaka-aineiden osalta luotettaviin ulkomaisiin kumppaneihimme, esimerkiksi jos tarvitsemaamme raaka-ainetta ei saa Suomesta.

TEHTAAMME LOIMAAN MELLILÄSSÄ

Kotimainen tuotanto ja paikallisten työllistäminen ovat meille kunnia-asioita, joista emme tingi. Tehtaamme sijaitsee Loimaan Mellilässä, Varsinais-Suomessa, jossa valmistetaan kotimaisista raaka-aineista kissojen ja koirien märkäruokia. Kuivaruokamme valmistetaan kotimaisilla alihankkijoilla Nokialla meidän reseptiemme mukaisesti. 

Käytämme tehtaallamme uusiutuvaa sähköenergiaa ja pyrimme pienentämään sekä päästöjä että hävikkiä. Tavoitteemme on rakentaa Suomen ensimmäinen kiertotaloutta hyödyntävä ekologinen lemmikkiruokatehdas. Oman tuotannon lisäksi meillä on alihankintavalmistusta muutamien suomalaisten toimijoiden kanssa, kuten Kokkolan Nahka.

VASTUULLISUUSOHJELMAMME

Onnellinen ja hyvinvoiva lemmikki 

 • Työskentelemme lemmikkien hyvinvointi edellä ja seuraamme sekä kehitämme tuotteiden laatua jatkuvasti.  
 • Otamme huomioon asiakkaidemme toiveet ja palautteet sekä jaamme tietoa.  
 • Autamme pienentämään lemmikinpidon hiilitassunjälkeä. 
 • Ylläpidämme ja kehitämme erityisosaamistamme koko ajan. 

Kestävä ja vastuullinen lemmikinruoanvalmistus 

 • Edistämme tuotannon läpinäkyvyyttä ja alkuperän jäljitettävyyttä lemmikkialalla ja sitoudumme vähentämään hävikkiä. Huolehdimme kestävästä hankinnasta. 
 • Seuraamme toimintamme ympäristövaikutuksia ja vähennämme omia päästöjämme. Parannamme vesi- ja energiatehokkuuttamme sekä suosimme uusiutuvaa energiaa. 
 • Otamme ympäristöjärjestelmän käyttöömme.  

Hyvinvoiva yhteisö ja yhteiskunta 

 • Huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta. 
 • Annamme henkilöstöllemme mahdollisuudet kehittää ammattitaitoaan ja tuemme opiskelua työn ohella. 
 • Edistämme Loimaan elinvoimaisuutta luomalla työpaikkoja.  
 • Huolehdimme liiketoimintamme eettisyydestä, kannattavuudesta, kilpailukyvystä ja tehokkuudesta.

HYVIÄ TEKOJA, MITATTAVIA TULOKSIA

Ekokompassi on kansainväliseen ISO 14001 -standardiin pohjautuva ympäristöjärjestelmä, joka tukee toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Ekokompassin avulla yritys voi vähentää toimintansa negatiivisia ympäristövaikutuksia ja lisätä positiivisia.

Ympäristöjärjestelmässä yrityksen ympäristövaikutukset arvioidaan kattavasti eri osa-alueiden kautta. Näitä osa-alueita ovat jätteet, energia, hankinnat, materiaalinkäyttö, kemikaalit, melu, logistiikka ja liikkuminen, viestintä, vaikuttaminen sekä luonnon monimuotoisuus. Ekokompassi-sertifikaatti myönnetään ympäristöasioiden hoitamisesta ja kehittämisestä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän mukaan.

Ekokompassin auditoinnissa todettiin, että Dagsmarkin vahvuus on vastuullisuus toiminnan lähtökohtana. Vastuullisuuden kehittäminen nähdään kaiken läpäisevänä kokonaisuutena ja mahdollisuudet vaikuttaa ympäristöön tunnistetaan jo tuotteiden, toiminnan ja hankintojen suunnittelusta lähtien.

LAUMAHENKI – YHTEISVASTUULLISEN YRITYSKULTTUURIN PUOLESTA

Dagsmarkilla yrityskulttuuri ja työhyvinvointi ovat tärkeässä roolissa. Vastuullisuus on juurtunut vahvasti yrityksen strategiaan, ja tästä lähtökohdasta syntyikin halu toteuttaa yrityskulttuurin ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämishanke Laumahenki.

Laumahenki-hanke aloitettiin toukokuussa 2021 ja se kestää vuoden. Hanketta toteuttavat yhdessä Dagsmarkilaisten kanssa työhyvinvoinnin ja työsuojelun ammattilaiset. Hankkeen osarahoittajana toimii Työsuojelurahasto.

EETTISET PERIAATTEET

Yhtiömme arvot antavat yhteiset suuntaviivat koko henkilöstöllemme. Noudatamme meitä koskevia lakeja, säädöksiä, määräyksiä, sääntöjä ja sopimuksia. Emme tingi ympäristövelvoitteistamme. Odotamme myös yhteistyökumppaneiltamme vastuullista toimintaa.

 • Toimintamme on läpinäkyvää, avointa ja rehellistä.
 • Olemme vastuullisia yrityskansalaisia.
 • Takaamme turvallisen ja reilun työympäristön kaikille.