Ekokompassi ohjaa Dagsmarkin ympäristötyötä

Dagsmarkilla vastuullisuus on keskeinen osa kaikkea toimintaa. Yhtiön hiilitassunjälki on laskettu vuodesta 2018 ja oman ympäristöjärjestelmän rakentaminen aloitettiin syksyllä 2020. Nyt Dagsmark on Ekokompassi-sertifioitu yhtiö.

Hyviä tekoja, mitattavia tuloksia

Ekokompassi on kansainväliseen ISO 14001 -standardiin pohjautuva ympäristöjärjestelmä, joka tukee toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Ekokompassin avulla yritys voi vähentää toimintansa negatiivisia ympäristövaikutuksia ja lisätä positiivisia.

Ympäristöjärjestelmässä yrityksen ympäristövaikutukset arvioidaan kattavasti eri osa-alueiden kautta. Näitä osa-alueita ovat jätteet, energia, hankinnat, materiaalinkäyttö, kemikaalit, melu, logistiikka ja liikkuminen, viestintä, vaikuttaminen sekä luonnon monimuotoisuus. Ekokompassi-sertifikaatti myönnetään ympäristöasioiden hoitamisesta ja kehittämisestä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän mukaan.

Ekokompassin auditoinnissa todettiin, että Dagsmarkin vahvuus on vastuullisuus toiminnan lähtökohtana. Vastuullisuuden kehittäminen nähdään kaiken läpäisevänä kokonaisuutena ja mahdollisuudet vaikuttaa ympäristöön tunnistetaan jo tuotteiden, toiminnan ja hankintojen suunnittelusta lähtien.

Osa laajempaa vastuullisuusohjelmaa

Ympäristöjärjestelmä on osa Dagsmarkin vastuullisuusohjelmaa, joka on laadittu yrityksen arvomaailman pohjalta ohjaamaan toimintaa. Vastuullisuusohjelman kattoteemoja ovat onnellinen ja hyvinvoiva lemmikki, kestävä ja vastuullinen lemmikinruoanvalmistus sekä hyvinvoiva yhteisö ja yhteiskunta.

Tutustu vastuullisuusohjelmaamme:
https://dagsmarkpetfood.fi/vastuullisesti-valmistettua-suomalaista-lemmikinruokaa

Lue lisää meistä ja Ekokompassista:
https://ekokompassi.fi/lahiruokaa-lemmikeille-ymparistoa-kunnioittaen/

Tutustu ympäristövastuun osa-alueisiin:
https://ekokompassi.fi/ymparistojarjestelma/yritysvastuu/

 

Takaisin blogiin