Kotimaisen koiranruoan hiilitassunjälki on laskettu

Kotimaisen koiranruoan hiilitassunjälki on laskettu

Laskimme yhtiömme vuosittaisen hiilijalanjäljen, tai kuten sanomme, hiilitassunjäljen, ympäristötietoisten tassukansalaisten iloksi. Mielestämme kuluttajilla on oikeus tietää mahdollisimman paljon hankkimastaan koiranruoasta. Uskomme, että ihmisiä kiinnostavat mm. ruoan alkuperä, sen valmistusmaa sekä ympäristövastuuasiat.

Olemme työskennelleet jo reilun vuoden ajan Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kanssa, joka on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yritys, kiertotalouden ja ympäristövastuun konkari. Heille arjen ekotekojen helpottaminen on kunnia-asia. Yhteistyössä heidän kanssaan olemme saaneet laskettua Dagsmark Petfoodin hiilijalanjäljen sekä vuodelta 2018 että vuodelta 2019. Tässä kirjoituksessa kerromme vuoden 2019 laskennan tuloksista. Aiomme jatkaa ympäristötyötä myös tulevina vuosina.

Mistä hiilijalanjälkilaskennassa on kyse?

Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan jonkin toiminnan, kuten yrityksen tai tuotteen aiheuttamaa ilmastovaikutusta. Hiilijalanjäljen koko tarkoittaa käytännössä yrityksen toiminnassa syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Hiilijalanjälki ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina, joka kertoo yhdistettynä kaikkien kasvihuonekaasujen vaikutukset. Eri kasvihuonekaasujen erilaiset ilmastoa lämmittävät vaikutukset on yhdenmukaistettu vastaamaan hiilidioksidin vaikutusta.

Perusteellisesti laskettu hiilijalanjälki antaa erinomaisen kuvan yrityksen todellisesta ilmastovaikuttavuudesta. Sen pohjalta tulevien kehittämistoimien vaikutuksia hiilijalanjälkeen on helppo arvioida ja kohdentaa. Tulosten avulla pystytään paremmin seuraamaan toiminnasta syntyviä päästöjä ja vaikuttamaan niihin. Päästövähennystoimenpiteet on tärkeä kohdentaa niille toiminnan sektoreille, joista päästöjä syntyy eniten ja joissa vähennyspotentiaali on suurin.

Dagsmark Petfoodin hiilitassunjälki laskettiin jo toistamiseen

Olimme Suomen ensimmäisiä lemmikkialan yrityksiä, jotka kartoittivat hiilitassunjälkeään vuosi sitten. Nyt ympäristötyö täydentyi uudella laskennalla, ja pääsemme ensi kertaa vertaamaan kahden vuoden tuloksia toisiinsa. ”Olemme odottaneet laskennan valmistumista innolla, sillä ympäristötyö ja aito vastuullisuus on meille tärkeää. Olemme menneenä vuonna tehneet useita toimenpiteitä ympäristötyön parissa, minkä vaikutuksia olemme uteliaat näkemään”, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Laura Strömberg. Tavoitteena on tarjota ympäristötietoisille asiakkaille koiranruokaa, joka kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Nyt uudelleen tehty hiilijalanjälkilaskenta on yksi konkreettinen askel kohti entistä vastuullisempaa yritystoimintaa. ”Hiilitassunjälkilaskenta pysyy vuotuisena rutiininamme”, Laura lupaa.

Hiilijalanjälkemme vuonna 2019: 1 294 000 kg CO2e

Yhtiömme hiilijalanjälki oli vuonna 2019 noin 1 290 CO2-ekvivalenttitonnia. Raaka-aineet, kuljetukset ja alihankinta olivat merkittävässä osassa hiilijalanjäljen muodostumisessa. Laskennassa huomioitiinkin raaka-aineiden koko elinkaari. Kuitenkin valmistamamme koiranruoan pääraaka-aineiden, kuten silakan, kauran ja perunan, päästöt ovat hillityt. Muita merkittäviä päästökuorman aiheuttajia olivat henkilöstön matkustaminen ja hankinnoista syntyvät epäsuorat päästöt. Käytämme vihreää sähköä, joka pienensi hiilitassunjälkeämme huomattavasti.

Vuoden 2019 aikana päästömme toisaalta kasvoivat ja toisaalta pienenivät. Yhtä tuottamaamme kiloa kohden laskettu hiilipäästön määrä kasvoi hiukan, mikä selittyy mm. kanatuotteiden tuotantovolyymin suurella kasvulla. ”Broilerivalkuaisen päästöt ovat suurempia suhteessa kalavalkuaiseen. Myös perunapohjaisten tuotteidemme kysyntä kasvoi ekologisempien kauratuotteiden sijaan”, Laura Strömberg kertaa. Toisaalta vuoteen mahtui myös isoja onnistumisia hiilitassunjäljen pienentämisessä.
”Suurin työvoittomme on ehdottomasti päästöjen pienentäminen pakkausmateriaaliuudistuksen myötä!” Laura iloitsee. “Uusi pakkauslinja oli yhtiöltä iso investointi ja ponnistus. On mahtavaa nähdä, että se toi säästöjä päästöihin.” Pakkausmateriaalien päästömäärä pienenikin lähes neljänneksellä (24 %) eli konkreettiset toimenpiteemme vaikuttivat lopputulokseen. Pakkausmateriaalien päästöt vähenivät 12 000 kg CO2ekv ja tuotettua tonnia kohden ne vähenivät 32 kg CO2ekv (42 %). ”Hienointa on, että päästöjen väheneminen johtui pakkausmuovin käytön vähentämisestä. Työ jatkuu vuonna 2020, kun pääsemme uudistamaan loput pakkauksemme ympäristöystävällisemmiksi”, Laura kertoo.

Teimme myös muunlaisia muutoksia. ”Olemme lisänneet tapaamisia etänä, yhdistelleet liikematkoja ja yöpyneet tarvittaessa toistemme kotona. On hienoa nähdä, että pienillä teoilla on suuri vaikutus”, Laura toteaa. Vähentämällä hotelliyöpymisiä vähensimme päästökuormaa tällä saralla 35 %. Uusiutuva energia ja vastuullisesti valitut raaka-aineet pitävät sekä tuottamamme koiranruoan että koko yrityksemme hiilijalanjäljen mallikelpoisena ja maltillisena.

Koiranruoan valinnalla jopa 90% pienemmät CO2-päästöt

Kun valitaan kotimainen, kauraa ja silakkaa sisältävä, ruoka, voidaan CO2-päästöissä säästää jopa 90 % verrattuna tuontiruokaan, joka sisältää riisiä ja nautaa. Laskimme tuotteiden välisiä eroja nyt ensimmäisen kerran, ja tulokset olivat mielenkiintoisia!

Kanapohjaisen kuivaruoan päästöjälki on suurempi kuin kalavalkuaista sisältävän tuotteen. Ero selittyy tuotantotavalla: siinä missä kana kasvaa teollisissa olosuhteissa, silakka uiskentelee vapaana. Itseasiassa silakan pyytäminen on ekoteko, sillä se puhdistaa rehevöityvää Itämerta. Ero huomataan, kun tarkastellaan Häme- ja Lappi-tuotteiden raaka-aineiden päästömääriä. Laskennallisesti voidaan todeta, että Lappi-tuotteen raaka-aineiden päästöt ovat 1,72 kg CO2ekv. / kg. Samalla kaavalla laskettuna Häme-tuotteen raaka-aineiden päästöt ovat vain 0,73 kg CO2ekv. /kg.

Lappi-tuotteen raaka-aineiden hiilipäästö on puolestaan yli kaksi kertaa suurempi kuin Häme-tuotteen (+136 %) vastaava. Lapin raaka-aineiden hiilipäästöstä yli 75 % muodostuu eläinvalkuaisesta, kun Hämeen vastaava luku on alle puolet. ”Osasimme odottaa, että tuotetasolla päästöissä on eroa, mutta emme osanneet odottaa näin suurta eroa. Pieniltä tuntuvilla valinnoilla on todella suuri vaikutus. On silmiä avaavaa ajatella, että yhden Lappi-ruokasäkin päästöt vastaavat yli kahden Häme-ruokasäkin päästöjä”, Laura Strömberg tuumii ja jatkaa: ”Olisi upeaa nähdä hiilitassunjäljen pienentyneen ensi vuonna kalatuotteen kasvaneen suosion vuoksi. Häme- ja Hanko-tuotteemme ovat ympäristötietoisen tassukansalaisen valinta, ehdottomasti!”

Lue edelliset postauksemme hiilitassunjälki -aiheesta:

How about pet food industry, where are your numbers?
http://dagsmarkpetfood.fi/how-about-pet-food-industry-where-are-your-numbers

Dagsmark Petfood laski hiilijalanjälkensä ympäristötietoisten tassukansalaisten iloksi
http://dagsmarkpetfood.fi/dagsmark-petfood-laski-hiilijalanjalkensa-ymparistotietoisten-tassukansalaisten-iloksi

Ympäristöasiantuntijan vinkit vihreämpään koiraharrastukseen – haastattelussa Hanna Lilja
http://dagsmarkpetfood.fi/ymparistoasiantuntijan-vinkit-vihreampaan-koiraharrastukseen-haastattelussa-hanna-lilja

 

Takaisin blogiin