Laumahenki tukee työhyvinvointia

Dagsmarkilla yrityskulttuuri ja työhyvinvointi ovat tärkeässä roolissa. Vastuullisuus on juurtunut vahvasti yrityksen strategiaan, ja tästä lähtökohdasta syntyikin halu toteuttaa yrityskulttuurin ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämishanke Laumahenki.

“Meille on tärkeää, että dagsmarkilaiset voivat hyvin, ovat innostuneita työstään ja osallistuvat yrityksen kehittämiseen. Henkilöstöstä moni on myös toivonut mahdollisuutta kehittyä ja kasvaa tehtävissään”, Dagsmarkin toimitusjohtaja Laura Strömberg taustoittaa.

Yhdessä kehittäen ja kehittyen

Laumahenki-hanke aloitettiin toukokuussa 2021 ja se kestää vuoden. Hanketta toteuttavat yhdessä Dagsmarkilaisten kanssa työhyvinvoinnin ja työsuojelun ammattilaiset Tiina Lius ja Merja Karjalainen. Tiina Lius on työturvallisuusasiantuntija ja kouluttaja, jolla on pitkä kokemus työturvallisuuden kehittämisestä useilla eri toimialoilla. Merja Karjalainen on työelämäkehittäjä, tietokirjailija ja toimittaja, joka on perehtynyt erityisesti psykososiaaliseen työkuormitukseen, viestintään sekä yhdessä kehittämiseen ja oppimiseen.

Koko henkilöstö on mukana hankkeessa haastattelujen ja valmennuksen kautta. Alkuhaastatteluissa kävi ilmi, että dagsmarkilaiset viihtyvät hyvin työssään. Vahvuuksiksi koettiin työyhteisön matala hierarkia, hyvä yhteistyö ja yhteishenki, jatkuvan parantamisen meininki sekä monenlainen joustavuus ja työn itsenäisyys. Kehittämisen varaa löytyi perehdyttämisessä, yhteisessä arkisessa palaute- ja vuorovaikutuskulttuurissa ja tehtävänkuvien selkeyttämisessä. Nämä kehityskohteet otettiin aktiivisesti työn alle. Hanke jatkuu nyt eri teemojen ympärille rakennetuilla työpajoilla.

Yhteisvastuullisen yrityskulttuurin puolesta

Työelämän jatkuva muutos aiheuttaa isoja haasteita työsuojelulle. Yhteisvastuullinen yrityskulttuuri sisältää muun muassa työsuojelun ja työhyvinvoinnin aktiivisen kehittämisen osana työnantaja- ja työyhteisötaitoja.

Laumahenki-kehityshankkeen tuloksena luodaan uusi konsepti, jonka avulla voidaan hallita psykososiaalista kuormitusta osana yhteisvastuullista yrityskulttuuria. Tämän konseptin rakentamisesta vastaavat hankkeen asiantuntijat Merja Karjalainen ja Tiinan Lius. Hankkeen osarahoittajana toimii Työsuojelurahasto.

 

Takaisin blogiin