Työtä ilmaston ja biodiversiteetin hyväksi

Työtä ilmaston ja biodiversiteetin hyväksi

Dagsmarkin ympäristötyö laajenee Carbon Deedin kanssa tehtävän yhteistyön myötä. Alamme yhdessä istuttaa uutta metsää hiilensitomiseksi ja luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi. Meille Dagsmarkilla oli tärkeää valita kumppani, jonka metsityshankkeen ilmastovaikutus on todellinen, kohde konkreettinen ja hanke kotimaassa tapahtuva.

”Luontokato on ilmastonmuutoksen ohella toinen suuri ekologisuuteen liittyvä kriisi. Tämän haasteen ratkaisemiseksi on hienoa saada toimintaamme mukaan Dagsmark, jolla ympäristövastuullisuus on ollut selvänä prioriteettina jo pitkään”, iloitsee Mikko Järveläinen Carbon Deedista.

Kiikarissa luonnon monimuotoisuus

Metsittäminen on tehokas keino sitoa hiilidioksidia ilmakehästä. Taimitusprojekteja ja metsänhoitotapoja on kuitenkin monenlaisia, eivätkä kaikki hankkeet sido hiiltä pitkäaikaisesti tai tue luonnon monimuotoisuutta.

Carbon Deed ottaa huomioon metsän koko elinkaaren, ja sen toimintaa ohjaavat tieteelliset periaatteet sekä asiantuntijapaneeli.

”Luomme uutta metsää Suomeen istuttamalla puita aiemmin metsittämättömille joutomaille ja huolehdimme metsästä sen elinkaaren ajan. Kasvattamamme metsät eivät ole perinteistä talousmetsää, vaan tavoitteena on nimenomaan biodiversiteetin ja hiilensidonnan maksimointi. Pohjoismaihin tarvitaan lisää pitkäikäisiä metsiä, jotka taklaavat monin eri tavoin viime vuosikymmenten luontokatoa”, selittää Järveläinen.

Hyvät teot kasvavat

Carbon Deedin valitsemat istutus- ja hoitotavat tukevat metsän kasvua ja monimuotoisuutta. Näitä ovat esimerkiksi sekametsän luominen jo taimikkovaiheessa, lahopuiden säilyttäminen ja lisääminen sekä tiheikköjen jättäminen eläimiä varten. Kun metsän istuttaminen ja hoito perustuvat ympäristön ja luonnon parantamiseen, metsä varastoi hiiltä pitkäaikaisesti ja luo elinympäristöjä tuhansille kasveille, sienille ja eläimille.

Istutus on fyysistä aktiviteettia ja erinomaista ajanvietettä luonnon keskellä tärkeän asian parissa. Se on myös mahdollisuus työllistyä ilman aiempaa kokemusta, korkeakoulutusta tai ammatillista tutkintoa. Istutushanke Carbon Deedin kanssa tukee siten myös Dagsmarkin sosiaalista vastuullisuustyötä, sillä istutuksissa voidaan työllistää ensimmäisiä kesätöitään etsiviä nuoria sekä pitkäaikaistyöttömiä.

Jokainen uutiskirjeen tilaus on taimi

Jos et vielä ole tilannut Dagsmarkin uutiskirjettä, nyt sinulla on luonnollinen syy tehdä se. Jokaista vuoden 2022 aikana uutiskirjeen tilaajaksi rekisteröitynyttä kohden istutetaan yksi taimi. Istutukset aloitetaan jo kesällä 2022, mutta lopullinen taimien määrä selviää vasta vuoden lopussa. Istutuksia tehdään aina 1500 taimeen asti.

Tilaamalla uutiskirjeemme pääset siis mukaan suomalaiseen ympäristötekoon ja toki samalla kuulet kaikista tassukansaa koskettavista ajankohtaisista aiheista.

Tilaa uutiskirje

 

Takaisin blogiin