Dagsmark Petfood laski hiilijalanjälkensä ympäristötietoisten tassukansalaisten iloksi

Dagsmark Petfood laski hiilijalanjälkensä ympäristötietoisten tassukansalaisten iloksi

Olemme työskennelleet koko kevään Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kanssa ja yhteistyössä heidän kanssaan olemme saaneet laskettua Dagsmark Petfoodin hiilijalanjäljen. Vihreä sähkö, uusiutuva energia ja vastuullisesti valitut raaka-aineet pitävät koiranruuan hiilijalanjäljen mallikelpoisena ja koko yrityksen hiilijalanjäljen hyvinkin maltillisena.

Mistä hiilijalanjälkilaskennassa on kyse?

Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan jonkin toiminnan, kuten yrityksen tai tuotteen aiheuttamaa ilmastovaikutusta. Kun hiilijalanjälki on laskettu yritykselle, se kertoo käytännössä yrityksen toiminnassa syntyvät kasvihuonekaasupäästöt. Hiilijalanjälki ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina, joka kertoo yhdistettynä kaikkien kasvihuonekaasujen vaikutukset. Eri kasvihuonekaasujen erilaiset ilmastoa lämmittävät vaikutukset on yhdenmukaistettu vastaamaan hiilidioksidin vaikutusta.

Laskennan meille toteutti Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy. Kierrätyskeskus on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yritys ja kiertotalouden ja ympäristövastuun konkari, jolle arjen ekotekojen helpottaminen on kunnia-asia. Perusteellisesti laskettu hiilijalanjälki antaa eriomaisen kuvan yrityksen todellisesta ilmastovaikuttavuudesta. Sen pohjalta tulevien kehittämistoimien vaikutuksia hiilijalanjälkeen on helppo arvioida ja kohdentaa.

Ilmastonmuutos on tämän hetken suurin ympäristöongelma, joka aiheuttaa peruuttamattomia muutoksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Päästövähennykset ovat käytännössä ainoa keino hillitä ilmaston lämpenemistä – toimia tarvitaan nopeasti ja kaikilla sektoreilla. IPCC:n uusimman raportin mukaan ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta kriittisenä pidettävä 1,5 asteen lämpenemisen raja ylitetään jo 2040-luvulla, mikäli kasvihuonekaasupäästöjä ei saada merkittävästi vähennettyä. Tulosten avulla pystytään paremmin seuraamaan toiminnasta syntyviä päästöjä ja kohdistamaan päästövähennystoimenpiteitä niille toiminnan sektoreille, joista päästöjä syntyy eniten ja joissa vähennyspotentiaali on suurin. Hiilijalanjäljen kehittymistä seurataan vuosittain, jolloin nähdään, miten päästötaso kehittyy ja toimenpiteet vaikuttavat. Yrityksessä panostetaan resurssitehokkuuteen ja vähäpäästöisiin ratkaisuihin ja pyritään vähentämään päästöintensiivisten tuotteiden ja raaka-aineiden/materiaalien käyttöä.

Ympäristötyömme täydentyi hiilitassunjäljen kartoituksella

Dagsmark Petfood on ensimmäisten alan yritysten joukossa Suomessa kartoittanut hiilijalanjälkensä. Yritys vähentää ilmastovaikutuksiaan ja osallistuu näin omalta osaltaan ilmastotalkoisiin. Tavoitteena on tarjota ympäristötietoisille asiakkaille koiranruokaa, joka kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Yritys pyrkii tuottamaan koiranruokaa vastuullisesti ja ekologisesti kuormittaen luontoa mahdollisimman vähän. Nyt tehty hiilijalanjälkilaskenta on yksi konkreettinen askel kohti entistä vastuullisempaa yritystoimintaa.

Laskennassa otettiin huomioon raaka-aineiden koko elinkaari. Raaka-aineet ovatkin toiminnan keskeisin elementti. Yritys käyttää valmistamissaan koiranruoissa pääraaka-aineina muun muassa silakkaa, kauraa ja perunaa, minkä ansioista päästöt ovat todella hillityt. Muita merkittäviä päästökuorman aiheuttajia olivat henkilöstön matkustaminen ja hankinnoista syntyvät epäsuorat päästöt.

Toisin kuin yleensä, yrityksemme energiankulutuksesta ei synny päästöjä, sillä koiranruoka tuotetaan vihreällä sähköllä ja uusiutuvalla kaukolämmöllä. Usein juuri energiankulutus muodostaa suuren osan hiilijalanjäljestä. Mikäli Dagsmark Petfood käyttäisi tavanomaista sähköä, sen hiilijalanjälki olisi yli 50 tonnia nykyistä suurempi.

Jopa 90 % pienemmät päästöt

Dagsmarkin hiilijalanjälki oli vuonna 2018 kaikkiaan 870 CO2-ekvivalenttitonnia. Yli 90 prosenttia siitä muodostui käytetyistä raaka-aineista. Käytämme valmistamissamme koiranruoissa pääraaka-aineina muun muassa silakkaa, kauraa ja perunaa, minkä ansiosta päästöt ovat 90 prosenttia pienemmät kuin esimerkiksi riisistä ja naudanlihasta valmistetussa koiranruuassa. Ero johtuu naudanlihan ja riisin tuotannon päästöistä, jotka ovat huomattavasti suuremmat kuin käyttämiemme pääraaka-aineiden päästöt. Koiranruokiemme hiilijalanjälki on vain 1,3 kg / kilo – huomattavasti vähemmän kuin vaikka yhden hampurilaisen, jonka hiilijalanjälki on noin 2 kg!

Alla olevassa kuvassa on verrattu yleisesti käytettyjen raaka-aineiden hiilijalanjälkiä käyttämiimme raaka-aineisiin.

Kuva 4: Eri raaka-aineiden hiilijalanjälkien erot; alin rivi kertoo, kuinka paljon vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä syntyy Dagsmark Petfood Oy:n käyttämistä raaka-aineista verrattuna tavallisesti koiranruoassa käytettäviin raaka-aineisiin.

Perusteena kansainväliset standardit

Laskenta on tehty noudattaen Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting ja ISO 14064-1 standardeita, jotka ovat yleisimmin käytetyt standardit organisaatioiden hiilijalanjälkilaskennassa. Standardi määrittää päästöluokat ykkösestä kolmoseen (Scope 1-3), joiden mukaisesti yrityksen päästölähteet identifioidaan ja kerätään laskentaan tarvittavat, yrityksen toimintaa koskevat tiedot.

Dagsmark Petfoodin laskennassa kaikki päästöluokat ja -lähteet otettiin mukaan mahdollisimman kattavasti. Laskennassa huomioitiin myös mm. hankinnoista, raaka-aineista ja matkustamisesta syntyvät päästöt. Näin mahdollistettiin monien erilaisten toimintojen ilmastovaikutuksen vertailu ja seuranta. Laskennassa käytettiin mahdollisimman ajantasaisia ja Suomen oloihin sopivia päästökertoimia ja parametreja, jotta varmistettiin laskennan korkea laatu.

 

Takaisin blogiin