Hiilitassunjälki laskettu vuodelle 2022

Hiilitassunjälki laskettu vuodelle 2022

Hiilitassunjälki kertoo yrityksen toiminnan ympäristö- ja ilmastovaikutuksista. Dagsmarkilla se on laskettu nyt jo viidettä kertaa.

”Hiilitassunjäljen laskentamme on tarkentunut koko ajan ja vuonna 2022 laskentaan tulivat uutena mukaan veden käyttö, uudet tuotelanseeraukset sekä Helsingin työpiste. Tuotantokiloihin suhteutettuna hiilijalanjälki on samaa luokkaa kuin aiemminkin eli hiili-intensiteetti on säilynyt ennallaan kasvaneesta tuotannosta huolimatta”, kertoo Dagsmarkin vastuullisuuspäällikkö Reetta Haapasalo.

Miten hiilitassunjälki jakaantuu?

Dagsmarkin laskenta sisältää päästöjä scopeista 1–3. Siinä on otettu huomioon Dagsmarkin suorat päästöt (scope 1) eli Mellilän tehtaan päästöt sekä ostoenergian päästöt (scope 2), jotka sisältävät ostetun sähkön, höyryn, lämmityksen ja jäähdytyksen. Mellilän tehtaan lämmitys tuottaa huomattavan osuuden päästöistä ja siksi lämmityksen vaihtaminen onkin investointisuunnitelmissa.

Epäsuorat päästöt (scope 3) jaotellaan sen mukaan, muodostuuko päästölähde ennen Dagsmarkia vai sen jälkeen. Ennen Dagsmarkia syntyvät päästöt on huomioitu hiilitassunjäljen laskennassa todella kattavasti. Niitä ovat esimerkiksi tuotannon raaka-aineet, pakkaukset, investoinnit, jätteet ja erilaiset logistiikan osa-alueet, kuten työmatkat, saapuvat kuljetukset ja Dagsmarkin lähtevät kuljetukset. Dagsmarkin jälkeen tulevista päästölähteistä on huomioitu myytyjen tuotteiden käytöstä poisto.

Päästöjä seurataan ja niihin vaikutetaan

Raaka-aineet ja pakkaukset näkyvät päästömäärissä. Kuljetusten päästöjen osuus hiilitassunjäljestä taas oli aiempaa pienempi uuden yhteistyökumppanin ansiosta.

”Raaka-aineet ovat merkittävin päästölähteemme. Meille onkin tärkeää käyttää elintarviketeollisuuden sivuvirtoja, sillä niiden päästöt ovat matalampia.”

”Pakkausten osuus hiilitassunjäljestä oli vuonna 2022 aiempaa suurempi, koska märkäruokatuotantomme kasvoi. Märkäruokapakkaukset ovat kuivaruokapakkauksia pienempiä, joten ne nostavat pakkausten osuutta hiilitassunjäljestä. Suuremmilla pakkauksilla on pakattua kiloa kohden pienemmät hiilipäästöt”, Haapasalo selventää.

Dagsmarkin tuotanto on kasvanut ja samalla se työllistää enemmän ihmisiä. Positiivinen työllistämisvaikutus näkyy kasvaneena työmatkaliikenteenä ja siten hiilitassunjäljessä. Mellilän tehtaalle on kuitenkin asennettu tulevaisuutta ajatellen sähköautojen latauspiste.

Logistiikan päästöt kumottu

Dagsmarkin vuoden 2023 logistiikkaan liittyvät päästöt eli kuljetukset, jakelu, liikematkustus ja työpaikalle matkustus on arvioitu ja kumottu vapaaehtoisella suokompensaatiolla. Tämä tarkoittaa, että vastaava määrä päästöjä vähennetään tai sidotaan hiilivarastoihin aktiivisten toimenpiteiden avulla läpinäkyvästi ja mitattavasti. 

Takaisin blogiin