Tekoja luonnon monimuotoisuuden puolesta

Tekoja luonnon monimuotoisuuden puolesta

Ympäristövastuu on meille Dagsmarkilla erittäin tärkeä vastuullisuuden osa-alue. Ympäristö ei ole meille vain resurssi, vaan sen parempi tila on yksi tavoitteistamme.

Dagsmarkin vastuullisuusohjelma

Vastuullisuus ei ole meille sana, se on konkreettisia tekoja paremman huomisen puolesta.

  • Edistämme lemmikkialalla tuotannon läpinäkyvyyttä ja alkuperän jäljitettävyyttä.
  • Sitoudumme vähentämään hävikkiä ja huolehdimme kestävästä hankinnasta.
  • Seuraamme toimintamme ympäristövaikutuksia ja otamme ympäristöjärjestelmän käyttöömme.
  • Vähennämme päästöjämme, parannamme vesi- ja energiatehokkuuttamme sekä suosimme uusiutuvaa energiaa.
Dagsmarkin vastuullisen arvoketjun piirroskuvaus, tuotekehitys, kierrätys

Monimuotoisuus kuuluu ympäristövastuuseen

Merkittävimpiä ympäristöongelmia ovat ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja luonnonvarojen kiihtyvä käyttö. Kestävä kehitys edellyttää, että luontoperusta on kunnossa. Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen onkin kytkettävä muihin tärkeisiin yhteiskunnallisiin tavoitteisiin ja kestävän kehityksen osaksi.*

Luonnon monimuotoisuus on jo heikentynyt monella tavalla. Iso osa eläin- ja kasviryhmien lajeista on vaarassa hävitä, luonnon ekosysteemit ovat vähentyneet ja maa-alueet ovat merkittävässä määrin ihmisen muokkaamia. Tämän huolestuttavan kehityksen pysäyttäminen edellyttää kiireellisiä toimenpiteitä.**

Suomessa joka yhdeksäs eliölaji on uhanalainen. Eniten uhanalaisia lajeja on maamme linnuissa ja sammalissa, jopa kolmannes! Uhanalaisimpiin eliöryhmiin kuuluvat lintujen ja sammaleiden ohella jäkälät, kierresiipiset, matelijat, sammakkoeläimet, putkilokasvit, perhoset, pistiäiset ja kalat. Selkärankaisistakin eläimistä melkein kolmasosa on uhanalaisia. Erityisesti naali, järvilohi ja peltosirkku ovat monen muun lajin ohessa äärimmäisen uhanalaisia.***

Dagsmarkilla luonnon monimuotoisuuden suojeleminen koetaan erittäin tärkeäksi. Tämä on asia, jonka toivomme nousevan muissakin yrityksissä vahvemmin esiin osana kestävää kehitystä. Luonnon monimuotoisuus on merkittävässä roolissa yrityksen ympäristövastuussa.

Maatiaskissa kaurapellolla katsoo eteenpäin, isot keltaiset silmät

Hyviä valintoja ruokakupilla

Dagsmark tukee vuosittain ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden hyväksi tehtävää työtä. Olemme omistaneet vuoden 2021 suurille uhanalaisille kissapedoille eli lahjoitamme ILVES- ja TIIKERI-kuivaruokien vuosituotosta 2 % WildCats Conservation Alliancelle. Suojelukohteena ovat erittäin uhanalaiset amurinleopardit ja amurintiikerit. Näin kotien pikkusaalistajat pääsevät osaksi uhanalaisten kissapetojen suojelutyötä samalla nauttien kotimaisesta kissanruoasta hyvillä mielin.

Lemmikinomistajat voivat myös vaikuttaa Dagsmarkin seuraavan hyväntekeväisyyskohteen valintaan antamalla äänensä somessamme loppuvuodesta. Valitsemme tuolloin kotimaisen lahjoituskohteen vuodelle 2022.

 

Takaisin blogiin