Hyönteiset lemmikinruoan raaka-aineena

Hyönteiset lemmikinruoan raaka-aineena

Nyt puhutaan hyönteisistä, tarkemmin sanottuna mustasotilaskärpäsen toukista. Kyseessä on ekologinen raaka-aine, jonka käyttö tukee kestävää kehitystä.

Hyönteisravinto sisältää paljon proteiinia ja sen rasvahappokoostumus on tasapainoinen. Se onkin lihalle varsin kilpailukykyinen ja merkittävästi ekologisempi vaihtoehto.1,2 Lemmikkiruoan ympäristövaikutuksissa proteiiniraaka-aineiden valinnalla on suuri merkitys.1

kissa ottaa kädestä hyönteisnamin

Hyönteisravinto kiinnostaa

Kotimaisessa InsectSavo-hankkeessa kysyttiin lähes 800 suomalaiselta lemmikinomistajalta, ovatko he kiinnostuneita hyönteisten käytöstä lemmikkieläinten ruokinnassa. Tulokset osoittivat vastauksen olevan myönteinen. Ihmiset ovat kiinnostuneita hyönteisistä raaka-aineena, mutta tieto niiden käytöstä ja ravintosisällöstä on vielä vähäistä. Eniten lemmikinruoan valintaan vaikuttivat raaka-aineiden alkuperä, hinta, kotimaisuusaste ja ympäristövaikutukset.3

Tarkkaan valituilla hyönteisraaka-aineilla, kuten mustasotilaskärpäsen toukilla, saadaan vastattua sekä kissojen että koirien ravintotarpeisiin ja samalla pienennettyä lemmikinruoan ympäristövaikutuksia.

Mustasotilaskärpäsen toukka

Mustasotilaskärpäsen toukka on ravitseva raaka-aine, sillä siinä on paljon proteiinia ja hyviä rasvoja. Se on myös ympäristön kannalta kestävä vaihtoehto.

Mustasotilaskärpäsen toukan tuotanto vie merkittävästi vähemmän tilaa ja energiaa kuin esimerkiksi naudan tai broilerin kasvatus. Myös kasvihuonekaasuja syntyy vähemmän.2 Mustasotilaskärpäsen toukat ovat erittäin tehokkaita hyödyntämään ravintoa, mikä tekee niistä kiertotaloutta tukevan proteiininlähteen. Toukat pystyvät hyödyntämään tehokkaasti ravintonaan biojätettä, esimerkiksi hävikkiperunaa.4 Huomioitavaa on, että toukkien kasvatuksessa ei käytetä hormoneja tai antibiootteja.2

Euroopasta löytyy jo hyönteispohjaisten kissan- ja koiranruokien valmistajia. Näistä moni käyttääkin raaka-aineena juuri mustasotilaskärpäsen toukkaa.2 Me Dagsmarkilla panostamme vahvasti vastuullisuuteen ja tuotekehitykseen, minkä ansiosta olemme halunneet ottaa käyttöön juuri mustasotilaskärpäsen toukan valituissa tuotteissa kanan rinnalla.

Ekologinen raaka-aine

Hyönteisten käyttö osana lemmikkien ruokintaa tukee ympäristömyönteistä kehitystä. Hyönteisillä voidaan korvata perinteisistä tuotantoeläimistä saatavia raaka-aineita ja näin vähentää ruoantuotannon ilmastovaikutuksia.2

Ruoantuotannossa esimerkiksi viljely, laidunnusmaat, energian tuotanto ja veden kulutus sekä lannoitteet ja torjunta-aineet kuormittavat ympäristöä. Hyönteistuotannon kuormitus on eläintuotantoa pienempi, sillä se vaatii vähemmän maa-alaa, energiaa ja vettä.4

Hyönteiset ovat raaka-aineena vastuullinen ja kestävää kehitystä tukeva valinta. Lisäämällä tällaisten uusien kestävien proteiinilähteiden käyttöä voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä ja tukea kestävää ruoan tuotantoa ja ruoan riittävyyttä.5

Tutustu Dagsmark-uutuuksiin

Kevyempi Dagsmark PUUMA -kuivaruoka on suunniteltu leikatuille ja seniorikissoille. Pääraaka-aineina ovat kana ja mustasotilaskärpäsen toukka.

Tutustu Puumaan >

Dagsmark MELLILÄ -koirannamit ovat uusi herkku koirien palkitsemiseen, koulutukseen ja hemmotteluun. Sarjassa on kolme makuvaihtoehtoa, joista yhdessä on käytetty kanaa ja mustasotilaskärpäsen toukkaa.

Tutustu Mellilä -koirannameihin >
Lähteet
1 Halonen, Vilma 2020. Exploring Finnish consumers’ acceptance and potential to increase insect use as food. Diplomityö. Lahden teknillinen yliopisto LUT.
2 Hyönteistuotteita erikoismarkkinoille: Lemmikkieläinten ruuat hyönteisalan kasvun mahdollistajana 2020. Järvelä, Marja-Liisa Järvelä, Järveläinen, Titta, Ruokamo, Teija, Marnila, Pertti, Mäki, Maarit, Välimaa, Anna-Liisa ja Heiska, Susanne. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus, Luonnonvarakeskus.
3 InsectSavo-hanke 2020. blogi.savonia.fi/agrifuture/2021/05/05/hyonteisia-lemmikeille-ja-tuotantoelaimille
4 SIRKKAKIRJA – liiketoimintaa kestävästä hyönteistuotannosta 2020. Halonen, Vilma, Konsti-Laakso, Suvi, Laakso, Hilkka, Parjanen, Satu Sillman, Jani, Tapanen, Tuire, Uotila, Tuomo ja Uusitalo, Ville. LUT Scientific and Expertise Publications – Tutkimusraportit – Research Reports Järjestysnumero sarjassa: 116
5 An Introduction to the 4-Factor Framework for Sustainable Protein Evaluation in Petfood 2021. petsustainability.org

 

Takaisin blogiin