KOTIMAINEN YMPÄRISTÖTEKO JUURTUU METSÄKSI

KOTIMAINEN YMPÄRISTÖTEKO JUURTUU METSÄKSI

Istutamme jokaisen vuonna 2022 tehdyn uuden uutiskirjeemme tilauksen kunniaksi metsään taimen. Vuosi kerrytti yhteensä 824 taimea, jotka sitovat puiden elinaikana hiilipäästöjä jopa noin 200 tonnia. Toteutamme taimien istutuksen yhteistyössä suomalaisen Carbon Deedin kanssa.

VIHREÄN KULLAN KASVATUSTA

Uuden metsän istutuksella sidotaan hiiltä ilmakehästä ja tuetaan luonnon monimuotoisuutta. Metsityshankkeen ilmastovaikutus on konkreettinen ja pitkäaikainen. Carbon Deedin ympäristön parantamiseen perustuvat istutus- ja hoitotavat tukevat metsän monimuotoisuutta ja torjuvat luontokatoa. Samalla tarjotaan elinympäristöjä tuhansille eläin-, kasvi- ja sienilajeille.

Vastuullisuus on keskeinen osa Dagsmarkin toimintaa, ja meitä yhdistävät kotimaisuus, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys sekä halu saada aikaan todellisia ilmastovaikutuksia. Yhdessä istuttamamme puut eivät koskaan päädy teollisuuden energiaksi tai raaka-aineeksi. Sen sijaan panostamme pitkäaikaiseen metsänhoitoon, mikä on parasta mahdollista luonnon kannalta”, sanoo Mikko Järveläinen Carbon Deedista.

TAIMIEN ISTUTUS ON ALOITETTU

Hiilensidonta toteutetaan metsittämällä suomalaisia joutomaita sekametsiksi. Puiden istutus aloitettiin jo viime vuonna, jolloin vuoden alkupuoliskolla kerätyt taimet pantiin maahan. Loppuvuoden taimet istutetaan tulevana kesänä.

”Kesä 2022 oli erityisen merkityksellistä aikaa meille ja Dagsmarkille, kun yhteistyömme hiilensidonnan ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi alkoi puiden istutustalkoilla. Raittiissa ilmassa työskentely, oman työn jäljen näkeminen ja ympäristön hyvinvoinnin lisääminen ovat erittäin palkitsevia kokemuksia”, kuvailee Järveläinen.

METSÄT OVAT TEHOKAS HIILINIELU

Puut hyödyntävät hiilidioksidia rakennusaineena ja metsät toimivatkin hiilinieluina sitoessaan ilmakehästä hiilidioksidia. Metsien rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa on tutkitusti yksi tuloksellisimmista keinoista poistaa ilmakehästä hiilidioksidia.1

Nyt kerrytetyt puut sitovat elinaikanaan 200 tonnia hiilipäästöjä, mikä vastaa vuodessa noin 18 suomalaisen hiilipäästöjä2, 392 koiran hiilipäästöjä3 tai 194 edestakaista lentoa välillä Helsinki-Singapore.4

Lähteet

  1. www.carbondeed.fi/ajankohtaista/usein-kysytyt-kysymykset-liittyen-hiilensidontaan 
  2. Sitran laskelmien mukaan yhden aikuisen vuosittaiset hiilipäästöt ovat 10,3 tonnia. 
  3. Taloustutkimuksen mukaan koiran vuosittaiset hiilipäästöt ruoka, eläinlääkärikäynnit ja varustehankinnat mukaan luettuina ovat 500 kg https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006190601.html 
  4. Esimerkissä on käytetty Finnairin lentoja.
Takaisin blogiin