Kilpailuehdot

TUOTEARVONTA

Kuka voi osallistua?

Arvontaan osallistuvan tulee olla vähintään 18-vuotias ja asua Suomessa. Alle 18-vuotiaat saavat osallistua arvontaan vanhemman luvalla. Arvontaan eivät voi osallistua niiden yritysten työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat osallistuneet tämän arvonnan suunnitteluun, toteutukseen tai järjestelyihin. Arvontaan osallistuminen ei edellytä ostamista, ellei arvonnan yhteydessä ole toisin mainittu.

Kilpailuaika ja palkinnot

Kilpailuaika ja palkinnot määritellään kilpailun yhteydessä. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan.

Henkilötietojen ja palautetietojen käyttö

Osallistuessasi kilpailuun, suostut siihen, että Dagsmark Petfood Oy voi rekisteröidä tarpeelliset yhteystiedot kuten nimen ja sähköpostiosoitteen. Arvontaan osallistuvat myöntävät Dagsmark Petfoodille oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta arvonnan valitsemissaan medioissa. Dagsmark Petfood ilmoittaa voittajalle myös henkilökohtaisesti. Kilpailun yhteydessä antamiasi tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Kaikki luovuttamasi tiedot ovat luottamuksellisia ja niitä käsittelevät vain henkilöt, jotka työnsä puolesta tarvitsevat niitä. Ilmoittautumalla kilpailuun hyväksyt automaattisesti tämän ilmoituksen.

Valokuvien käyttö

Oikeus valokuvaan on tekijällä. Mikäli Dagsmark Petfood Oy:n palveluissa tai kolmannen osapuolen palveluissa, joita yritys käyttää, kerätään valokuvia esimerkiksi kampanjaa tai kilpailua varten, käytetään niitä ainoastaan kyseistä käyttötarkoitusta varten. Mikäli yritys haluaisi käyttää kyseisissä palveluissa julkaistuja kuvia muihin tarkoituksiin, pyydettäisi valokuvan ottaneelta henkilöltä erillistä lupaa kuvan käyttöön.

Veroseuraamus

Dagsmark Petfood Oy maksaa palkintona olevien tuotteiden arpajaisveron. Palkinnot ovat voittajille verottomia.

Lisätietoja

Mikäli epäilemme vilppiä, on Dagsmark Petfood Oy:llä oikeus tarkistaa ja sulkea pois kilpailijoita. Dagsmark Petfood Oy pidättää oikeuden poistaa loukkaavaa tai muuten häiritsevää materiaalia. Voittajilla on kaksi viikkoa aikaa vastata yhtedenottoon, jossa ilmoitetaan voitosta. Jos voittaja ei vastaa tämän ajan kuluessa, pidätämme oikeuden arpoa uusi voittaja.

Osallistujan on vapautettava Facebook ja Instagram kaikesta vastuusta. Facebook ja Instagram eivät sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla, eikä se liity mitenkään Facebookiin ja Instagramiin. Palkinnon voittaja vapauttaa myös Dagsmark Petfood Oy:n kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Dagsmark Petfood Oy:n vastuu osallistujia kohtaan ei missään tilanteessa ylitä näissä kilpailuissa mainitun palkinnon arvoa tai määrää.